Misiunea și obiectivele asociației:

Asociația a fost înfiinţată în aprilie 2012, în cadrul unui proiect implementat de Agenţia Naţională pentru Romi în scopul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din Romania.

Misiunea Noastră

Creșterea calitatății vieții membrilor comunităților, grupurilor, familiilor și persoanelor defavorizate din punct de vedere social, educațional, medical și economic.

Obiectiv principal

inițierea și implementarea de programe /servicii în domeniul asistenței sociale, medicale, dezvoltării comunitare , îmbunătățirii situației romilor.

Domenii de Activitate

EDUCAȚIE

Furnizarea de servicii de educaţie copiilor și tinerilor

COMUNITATE

Desfășurarea unor activităţi de dezvoltare a solidarităţii sociale

FORMARE PROFESIONALĂ

Furnizarea de servicii de formare profesională a adulţilor

SOCIAL

Furnizarea de servicii sociale pentru persoane defavorizate

CULTURĂ

Desfășurarea unor activități culturale

OCUPARE

Furnizarea de servicii de informare, consiliere profesională, mediere şi plasare a forţei de munc

 • Denumire Project:

  Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului

 • Obiectivul general al proiectului:Implementarea de masuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate
 • Perioada de implementare:Februarie 2018 – Februarie 2021
 • Valoarea totală a proiectului:19.165.416,60 lei
 • Sursa de finanțare:Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Obiectivul general al proiectului

Reducerea numărului de persoane aflate in situatii de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata cu populație de etnie roma localizata in in UAT Miercurea Sibiului, prin implementarea de masuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate.

Prin atingerea obiectivului, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 4.1. din POCU, respectiv: reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate, prin integrarea sociala a unui numar de 800 de persoane care beneficiaza in cadul proiectului de servicii integrate.

Astfel obiectivul proiectului contribuie la obiectivul specific POCU si la indeplinirea rezultatului asteptat respectiv: numar redus de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata UAT Miercurea Sibiului.

Misiunea: Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale - Fortunatis are misiunea de a crește calitatea vieții membrilor comunităților, grupurilor, familiilor și persoanelor defavorizate din punct de vedere social, educațional, medical și economic.

Asociația a fost înfiinţată în aprilie 2012, în cadrul unui proiect implementat de Agenţia Naţională pentru Romi în scopul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din Romania[....citeste tot proiectul]

Proiecte finalizate

Dreptul la proprietate

 • Denumire Project:

  „Dreptul la proprietate,cheia fundamentala”

 • Obiectivul general al proiectului:Asigurarea respectării drepturilor cetățenești pentru cetățenii aparținând minorității romilor.
 • Perioada de implementare:1 iulie – 22 decembrie 2015
 • Valoarea totală a proiectului:161,500 lei
 • Sursa de finanțare:Agenția Națională pentru Romi
 • Parteneri:Primăria Orașului Miercurea Sibiului

Sănătate înainte de toate

 • Denumire Project:

  „Sanatatea inainte de toate”

 • Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţilor de romi din oraşul Miercurea Sibiului si localitatea Valea Viilor prin sporirea accesului acestora la serviciile medicale.
 • Perioada de implementare:Iulie – Decembrie 2013
 • Valoarea totală a proiectului:47.000 lei
 • Sursa de finanțare:Agenția Națională pentru Romi

Știri

20 june 2017

Stirea 1

Partenerii din cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale-Fortunatis și Global Commercium Development SRL au desfășurat o întâlnire de lucru, în data de 08.08.2018, în cadrul căreia au fost abordate aspecte privind furnizarea serviciilor de ocupare și modalitățile prin care se va realiza animarea comunității și implicarea potențialilor beneficiari în proiect.

20 jan 2018

Stirea 2

În data de 09.08.2018, s-au desfășurat activități de informare a potențialilor beneficiari cu privire la sprijinul acordat pentru accesul și menținerea pe piața muncii în cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”. La acestă activitate au participat 15 potențiali beneficiari din orașul Miercurea Sibiului, iar cei mai mulți dintre ei și-au exprimat dorința de a participa la activitățile proiectului, în special la cele care prevăd sprin pentru accesul pe piața muncii și formare profesională.

Solicita un raspuns

Consultanții noștri optează pentru proiectele pe care doresc cu adevărat să le lucreze, făcând din toată inima livrarea.

Miercurea Sibiului Romania, Sibiu
+013 654 43245 info@fortunatis.com