Misiunea și obiectivele asociației:

Asociația a fost înfiinţată în aprilie 2012, în cadrul unui proiect implementat de Agenţia Naţională pentru Romi în scopul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din Romania.

Misiunea Noastră

Creșterea calitatății vieții membrilor comunităților, grupurilor, familiilor și persoanelor defavorizate din punct de vedere social, educațional, medical și economic.

Obiectiv principal

inițierea și implementarea de programe /servicii în domeniul asistenței sociale, medicale, dezvoltării comunitare , îmbunătățirii situației romilor.

Domenii de Activitate

EDUCAȚIE

Furnizarea de servicii de educaţie copiilor și tinerilor

COMUNITATE

Desfășurarea unor activităţi de dezvoltare a solidarităţii sociale

FORMARE PROFESIONALĂ

Furnizarea de servicii de formare profesională a adulţilor

SOCIAL

Furnizarea de servicii sociale pentru persoane defavorizate

CULTURĂ

Desfășurarea unor activități culturale

OCUPARE

Furnizarea de servicii de informare, consiliere profesională, mediere şi plasare a forţei de munc

 • Denumire Project:

  Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului

 • Obiectivul general al proiectului:Implementarea de masuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate
 • Perioada de implementare:Februarie 2018 – Februarie 2021
 • Valoarea totală a proiectului:19.165.416,60 lei
 • Sursa de finanțare:Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Obiectivul general al proiectului

Reducerea numărului de persoane aflate in situatii de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata cu populație de etnie roma localizata in in UAT Miercurea Sibiului, prin implementarea de masuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate.

Prin atingerea obiectivului, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 4.1. din POCU, respectiv: reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate, prin integrarea sociala a unui numar de 800 de persoane care beneficiaza in cadul proiectului de servicii integrate.

Astfel obiectivul proiectului contribuie la obiectivul specific POCU si la indeplinirea rezultatului asteptat respectiv: numar redus de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata UAT Miercurea Sibiului.

Misiunea: Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale - Fortunatis are misiunea de a crește calitatea vieții membrilor comunităților, grupurilor, familiilor și persoanelor defavorizate din punct de vedere social, educațional, medical și economic.

Asociația a fost înfiinţată în aprilie 2012, în cadrul unui proiect implementat de Agenţia Naţională pentru Romi în scopul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din Romania[....citeste tot proiectul]

Proiecte finalizate

Dreptul la proprietate

 • Denumire Project:

  „Dreptul la proprietate,cheia fundamentala”

 • Obiectivul general al proiectului:Asigurarea respectării drepturilor cetățenești pentru cetățenii aparținând minorității romilor.
 • Perioada de implementare:1 iulie – 22 decembrie 2015
 • Valoarea totală a proiectului:161,500 lei
 • Sursa de finanțare:Agenția Națională pentru Romi
 • Parteneri:Primăria Orașului Miercurea Sibiului

Sănătate înainte de toate

 • Denumire Project:

  „Sanatatea inainte de toate”

 • Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţilor de romi din oraşul Miercurea Sibiului si localitatea Valea Viilor prin sporirea accesului acestora la serviciile medicale.
 • Perioada de implementare:Iulie – Decembrie 2013
 • Valoarea totală a proiectului:47.000 lei
 • Sursa de finanțare:Agenția Națională pentru Romi

Proiecte finalizate

 • Denumire proiect:

  Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului

 • COD SMIS: 115001
 • Perioada de implementare:19.02.2018 – 18.02.2021
 • Valoarea totală a proiectului:19.165.416,60 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European:16.003.679,19 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național:2.713.852,97 lei
 • Sursa de finanțare:Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Obiectivul general al proiectului:


Reducerea numărului de persoane aflate in situatii de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata cu populație de etnie roma localizata in in UAT Miercurea Sibiului, prin implementarea de masuri integrate pentru 800 de persoane dezavantajate din comunitate.

Pentru atingerea acestui obiectiv Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis în calitate de Solicitant și în parteneriat cu:

 • Primăria Orașului Miercurea Sibiului
 • Liceul Tehnologic ”ILIE MĂCELARIU” Miercurea Sibiului
 • Global Commercium Development SRL
 • Acquisition Career Management SRL

au demarat acest proiect, care prin atingerea obiectivului, contribuie la realizarea obiectivului specific 4.1. din POCU, respectiv: reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate, prin integrarea sociala a unui numar de 800 de persoane care beneficiaza in cadul proiectului de servicii integrate.

Astfel obiectivul proiectului contribuie la obiectivul specific POCU si la indeplinirea rezultatului asteptat respectiv: numar redus de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata UAT Miercurea Sibiului.

Obiective specifice:

Cresterea accesului la servicii sociale, socio-medicale si medicale pentru 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din UAT Miercurea Sibiului, prin crearea unui centru multifunctional de asistenta integrata dezvoltat la nivelul comunitatii si dezvoltarea unui set de 17 servicii functionale in comunitate.

Imbunatatirea accesului la educatie pentru 300 de copii din comunitate, prin asigurarea de materiale suport pentru invatare si participarea la diverse activitati extracurriculare precum seminarii, workshop-uri, intalniri, ateliere creative, excursii tematice, s.a.

Imbunatatirea accesului la servicii integrate de asistenta si sprijin pentru ocupare in vederea identificarii unui loc de munca si mentinerea acestuia, pentru 400 de persoane adulte din grupul tinta al proiectului.

Dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul a 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziunie sociala din comunitatea, prin asigurarea de servicii de formare, consiliere, consultanta si mentorat si acordarea a 10 subventii pentru infiintarea de noi afaceri.

Imbunatatirea conditiilor de locuit prin recordarea locuintelor la utilitati pentru aproximativ 50 de persoane din comunitate si reglementarea actelor pentru 10 gospodarii.

Dezvoltarea spiritului civic si implicarea activa a oamenilor din comunitate in activitatile derulate in cadrul proiectului, prin actiuni specifice de animarea tintite catre grupul tinta din proiect – 100 de persoane aflate in risc de saracie si excluziunie sociala din comunitatea vizata in proiect si dezvoltarea de parteneriate pe termen lung cu actorii locali relevanti companii, ONG-uri si asociatii locale, alte entitati relevante, menite sa sprijine implementarea activitatilor din proiect si continuarea acestor actiuni dupa finalizarea proiectului.

Reducerea discriminarii persoanelor dezavantajate si/sau aflate in risc de saracie din comunitate, prin derularea unei campanii integrate de comunicare in domeniul nediscriminarii adresata persoanelor din comunitate - 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziunie sociala, in special persoanele de etnie roma.

Grup țintă:

Grupul țintă direct al proiectului este format din 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din UAT Miercurea Sibiului,din aproximativ 250 de gospodarii,in care exista populatie apartinand minoritatii rome.

Principalele categorii de beneficiari (grup țintă) care vor beneficia de servicii integrate în cadrul proiectului sunt:

 • 400 adulti (ex. someri, inactivi, persoane cu un nivel scazut de educatie etc), din care minimum 27% persoane de etnie roma-108 adulti romi;
 • 300 copii (6-18 ani) care traiesc in comunitatea marginalizata vizata, din care minimum 27% persoane de etnie roma – 81 copii romi;
 • 100 varstnici/batrani (peste 64 ani),persoane care nu beneficiaza ajutorul altor persoane, din care minimum 27% persoane de etnie roma-27 batrani romi;

Din totalul grupului tinta direct din proiect minimum 216 de persoane vor fi de etnie roma (27% din GT) si minimum 200 de persoane din grupul tinta vor fi femei (50% din beneficiarii de servicii de ocupare).

Toate persoanele din grupul tinta vizat de proiect se confrunta cu deprivare materiala severa, conform analizei regiunii realizata in cadrul activitatii preliminare (Activitatea 0) si specificatiile din ghidul dolicitantului conditii specifice, obiectiv tematic 4.1 (GS CS OS 4.1).

Repartizarea grupului tinta pe servicii furnizate in proiect se va realiza in functie de nevoile persoanelor din comunitatea vizata; astfel ca din totalul de 800 de persoane care vor beneficia de servicii integrate in cadrul proiectului:

 • 600 de persoane vor beneficia de servicii sociale furnizate la nivelul comunitatii vizate; (75% din GT)
 • 800 de persoane vor beneficia de servicii medicale furnizate la nivelul comunitatii vizate; (100% din GT)
 • 100 de persoane vor beneficia de servicii socio-medicale furnizate la nivelul comunitatii vizate; (12,50% din GT)
 • 300 de persoane vor beneficia de servicii de educatie furnizate la nivelul comunitatii vizate; (37,50 % din GT)
 • 400 de persoane vor beneficia de servicii de ocupare furnizate la nivelul comunitatii vizate; (50% din GT)
 • 10 de persoane vor beneficia de servicii de asistenta juridica pentru reglementare acte; (1,25% din GT)
 • 50 de persoane vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit din 50 de gospodarii din comunitatea vizata; (6.25% din GT)
 • 800 de persoane vor beneficia de servicii de animare socio culturala in comunitate; (100% din GT)

Grup țintă indirect al proiectului este format din:

 • companii / firme / angajatori care vor beneficia de muncitori calificati in cadrul proiectului si de subventii pentru angajare;
 • 800 de persoane vor beneficia de servicii medicale furnizate la nivelul comunitatii vizate; (100% din GT)
 • populatia din UAT Miercurea Sibiului, persoane nemarginalizate care vor beneficia deasemenea de serviciile furnizate de CMAI, dupa finalizarea proiectului;
 • mestesugarii din comunitate care vor fi implicati in atelierele pentru copii;

Activități:

SA 1.1 Management de proiect (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 1.2. Activitati suport pentru managementul de proiect – Financiar, Raportare, Achizitii, Informare si Publicitate; (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 2.1. Identificarea si animarea persoanelor din comunitate aflate in risc de saracie si excluziune sociala – copii / elevi in risc de abandon scolar, etc., in vederea participarii la activitatile in domeniul educational (Februarie 2018 - Iulie 2020)

SA 2.2. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educaþia timpurie si reducerea parasirii timpurii a scolii (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 3.1. Identificare si selectarea persoanelor din comunitate aflate in risc de saracie si excluziune sociala (someri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de munca, etc.) in vederea participarii la servicii de ocupare; (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 3.2. Masuri de sprijin pentru identificarea unui loc de munca (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 3.3 Organizare si Furnizare programe de formare profesionala (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 4.1. Identificarea si selectarea persoanelor din comunitate aflate in risc de saracie si excluziune sociala (someri, inactivi, etc.) care pot infiinta o afacere (Februarie 2018 - Iulie 2019)

SA 4.2. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 4.3 Acordarea de subventii (microgranturi) pentru infiintarea de noi afaceri si monitorizarea afacerilor (August 2019 - Ianuarie 2021)

SA 5.1.Dezvoltarea CMAI in comunitatea, inclusive a CMAI-ului Virtual (Februarie 2018-Ianuarie 2019)

SA 5.2. Furnizarea de servicii de asistenta integrate (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 5.3 Realizarea unui studiu integrat la nivelul comunitatii - analiza feedback participanti proiect (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA Furnizare asistenta juridica pentru pregatirea dosarelor si racordarea la utilitati a locuintelor(Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA Furnizare asistenta juridica pentru reglementarea actelor (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 8.1. Elaborarea si implementarea campaniei integrate de informare si constientizare pentru combaterea discriminarii (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 8.2. Organizarea evenimentelor pentru combaterea discriminarii in comunitate (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)

SA 8.3. Dezvoltarea de parteneriate la nivelul comunitatii si dezvoltarea spiritului civic in comunitate (Februarie 2018 - Ianuarie 2021)


Rezultate preconizate

R1 - Raport complet de analiza la nivelul comunitații marginalizate rome, aferent activitatii preliminare
 • 312 chestionare aplicate in comunitate, la nivel de gospodarie, conform descrierii din metodologia de implementare;
 • 6 interviuri semistructurate cu specialistii din comunitate, conform descrierii din metodologia de implementare;
 • 2 focus group-uri organizate cu oamenii din comunitate, conform descrierii din metodologia de implementare;
 • Anexa B - Fisa sintetica minimala a comunitaþii completata;
 • Tabelul 1 - Indicatori cheie si praguri minimale pentru validarea comunitaþilor ca fiind marginalizate completat cu valorile aferente comunitatii din Miercurea Sibiului;
R2 - Plan de Management general al proiectului, aferent activitatii 1 – subactivitatea 1.1
 • proceduri pentru management si implementare realizate;
 • procedura de comunicare si monitorizare a proiectului realizata;
 • 36 Intalniri de management realizate;

Rezultatul 2 contribuie in mod indirect la realizarea tuturor indicatorilor si obiectivelor proiectului.

R3 – Plan de management financiar, raportare si achizitii, aferent activitatii 1 – subactivitatea 1.2
 • proceduri si plan de raportare tehnico – financiara realizate;
 • 12 rapoarte tehnico – financiare realizate;
 • procedura de achizitii realizata;
 • 50 achiziti realizate;
 • procedura si plan de Informare si Publicitate realizare;
 • un afis format A3 cu informatii despre proiect realizat si expus in toate locatiile de implementare;
 • doua comunicate de presa publicate si preluate de mass-media la nivel local;
 • o prezentare a proiectului in format electronic;

Rezultatul 3 contribuie in mod indirect la realizarea tuturor indicatorilor si obiectivelor proiectului.

R4 – 300 copii in risc de saracie selectati in proiect, din care minimum 27% de etnie roma 81 copii romi; aferent activitatii 2 – subactivitatea 2.1
 • minim 300 de parinti informati cu privire la beneficiile oferite copiilor in proiect si importanta educatiei timpurii;

Rezultatul 4 contribuie in mod indirect la realizarea indicatorilor 4S43, 4S43.2 si obiectivului specific 2 al proiectului.

R5 – 300 copii care beneficiaza de servicii integrate de sprijin in vederea prevenirii abandonului scolar si/sau cresterea accesului si participarii la educatie, din care minimum 27% de etnie roma – 81 copii romi, aferent activitatii 2 – subactivitatea 2.2
 • 1 program remedial incluzand curriculum specific pentru clasele 0 – IV, V – VIII si IX – XII;
 • minimum 30 ateliere extracurriculare si/sau workshop-uri organizate;
 • 400 subventii pentru copii in valoare de 1.000 lei / an (200 subventii / an in 2 ani);
 • 400 seturi de materiale educationle pentru copii (1 set x 200 copii/an x 2 ani);
 • 75.600 portii de hrana pentru 200 de copii zilnic (37.800 portii anual);
 • 400 de seturi de imbracaminte si incaltaminte pentru copiii defavorizati din comunitate (1 set x 200 copii/an x 2 ani);
 • 6 activitati extra-curriculare de tipul excursii tematice organizate pentru copii, la care vor participa aproximativ 180 de copii;

Rezultatul 5 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S43, 4S43.2 si obiectivului specific 2 al proiectului.

R6 - 400 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (someri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de munca, etc.) inregistrate in grupul tinta, din care 27% de etnie roma – 108 adulti romi si 50% femei – 200 femei, aferent activitatii 3 – subactivitatea 3.1
 • minim 300 de parinti informati cu privire la beneficiile oferite copiilor in proiect si importanta educatiei timpurii;

Rezultatul 6 contribuie la realizarea indicatorilor 4S43 si 4S43.2 si obiectivului specific 3 al proiectului.

R7 – 400 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (someri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de munca, etc.) care beneficiaza de servicii de ocupare, din care 27% de etnie roma – 108 persoane de etnie roma si 50% femei – 200 de femei, aferent activitatii 3 – subactivitatea 3.2 (50% din indicatorul 4S43 - 800 de persoane)
 • minim 300 de parinti informati cu privire la beneficiile oferite copiilor in proiect si importanta educatiei timpurii;

Rezultatul 7 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S43, 4S43.2 si obiectivului specific 3 al proiectului.

R8 - 110 de persoane au obtinut un loc de munca in cadrul proiectului, din care 27% de etnie roma – 30 de persoane de etnie roma, aferent activitatii 3 – subactivitatea 3.2 (27.50% din totalul persoanelor care beneficiaza de servicii de ocupare – 400 persoane din GT)
 • 110 Subventii la Angajare (110 de persoane din GT) – 900 lei/luna timp de 12 luni;
 • minim 50 actorii locali (companii) informati(e) / consiliati(e) pentru a facilita angajarii persoanelor din grupul tinta;

Rezultatul 8 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S38, 4S38.2 si obiectivului specific 3 al proiectului.

R9 – 220 de persoane din grupul tinta au dobandit o calificare din care 27% de etnie roma – 60 adulti romi, aferent activitatii 3 – subactivitatea 3.3 (55% din totalul persoanelor care beneficiaza de servicii de ocupare - 400 persoane din GT)
 • minim 220 de persoane formate in cadrul proiectului, din care 27% de etnie roma – 60 adulti romi;
 • aproximativ 11 de grupe de formare organizate - cursuri de calificare;
 • aproximativ 3.332 ore de formare profesionala;
 • 249 de seturi de materiale didactice (220 pentru cursanti si 29 pentru formatori) pentru derularea programelor de formare profesionala – instruire teoretica;
 • 180 seturi de materiale de practica pentru derularea programelor de formare profesionala de tip calificare - practica;
 • 220 de subventii pentru participantii la formare, in valoarea de 5 lei / ora de curs;

Rezultatul 9 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S37, 4S37.2 si obiectivul specific 3 ale proiectului.

R10 – 100 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala (someri, inactivi, persoane din grupuri vulnerabile apte de munca, etc.) inregistrate in grupul tinta pentru participarea la activitatile dedicate dezvoltarii antreprenoriatului in comunitate, din care 27% de etnie roma - 27 persoane de etnie roma si 50% femei – 50 femei, aferent activitatii 4 – subactivitatea 4.1
 • 2 seminarii organizate pentru atragerea si informare GT despre antreprenoriat, cu aproximativ 50 de participanti fiecare;
 • aproximativ 100 de persoane din comunitate participante la seminari;
 • aproximativ 3.332 ore de formare profesionala;

Rezultatul 10 contribuie in mod indirect la realizarea indicatorilor 4S43 si 4S43.2 si obiectivele specifice 3 si 4 ale proiectului.

R11 – 100 de persoane vor beneficia de servicii de informare, consiliere si consultanta in vederea initierii unei afaceri, servicii de sprijin pentru, din care 27% de etnie roma – 27 persoane de etnie roma si 50% femei – 50 femei, aferent acctivitatii 4 – subactivitatea 4.2
 • 5 workshop-uri pentru dezvoltarea antreprenoriatului cu aproximativ 20 de participanti;
 • aproximativ 100 de persoane consiliate in vederea ocuparii pe cont propriu in cadrul workshopurilor;

Rezultatul 11 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S43, 4S43.2 si obiectivele specifice 3 si 4 ale proiectului.

R12 – 28 de persoane din grupul tinta au dobandit o calificare (certificat de absolvire curs specializare) din care 27% de etnie roma – 8 adulti romi, aferent activitatii 4 – subactivitatea 4.2 (7% din totalul persoanelor care beneficiaza de servicii de ocupare - 400 persoane din GT)
 • 2 grupe de curs - Competente Antreprenoriale – organizate;
 • 40 de ore de formare profesionala;
 • 28 persoane din grupul tinta formate - Competente Antreprenoriale;
 • 28 de seturi de materiale didactice pentru cursanti;

Rezultatul 12 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S37, 4S37.2 si obiectivele specifice 3 si 4 ale proiectului.

R13 - 10 persoane din grupul tinta care au obtinut un loc de munca prin ocupare pe cont propriu - 10 beneficiari din GT care desfasoara o activitate independenta, aferent activitatii 4 - subactivitatea 4.2 (2.5% din totalul persoanelor care beneficiaza de servicii de ocupare - 400 persoane din GT)
 • 1 concurs de planurii de afaceri organizat;
 • maxim 30 de planuri de afaceri inscrise in concurs, din care 10 vor fi selectate spre finantare;
 • 10 sesiuni individuale de mentorat realizate pentru 10 beneficiari din GT;
 • 6 workshopuri – sesiuni de grup, cu beneficiarii de ajutor de minimis, cu maxim 15 participanti fiecare;

Rezultatul 13 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S38, 4S38.2 si obiectivele specifice 3 si 4 ale proiectului.

R14 – 10 subventii (ajutor de minimis) in valoare de maxim 90.000 lei fiecare acordate pentru 10 beneficiari din grupul tinta, din care 27% de etnie roma – 3 beneficiari romi, aferent activitatii 4 – Subactivitatea 4.3
 • 10 planuri de afaceri implementate;
 • 10 de rapoarte complete de monitorizare a implementarii planului de afaceri;

Rezultatul 14 contribuie in mod indirect la realizarea indicatorilor 4S38, 4S38.2 si obiectivului specific 3 si 4 al proiectului.

R15 – 1 Centru multifunctional de asistenta integrata dezvoltat la nivelul comunitatii din Miercurea Sibiului, aferent activitatii 5 subactivitatea 5.1
 • 1 CMAI Virtual - aplicatie tehnica de gestiune a CMAI-ului;
 • minim 800 de persoane din comunitate informate cu privire la existanta CMAI-ului virtual;

Rezultatul 15 contribuie in mod indirect la realizarea indicatorilor 4S39, 4S44, 4S45, 4S45.2 si obiectivului specific 1 al proiectului.

R16 – 17 Servicii la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care 17 Servicii functionale oferite la nivelul comunitatilor marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala, aferenet activitatii 5 – subactivitatea 5.2
 • 3 servicii sociale furnizate la nivelul comunitatii vizate;
 • 3 servicii medicale furnizate la nivelul comunitatii vizate;
 • 1 serviciu socio-medical furnizate la nivelul comunitatii vizate;
 • 4 servicii de educatie furnizate la nivelul comunitatii vizate;
 • 4 servicii de ocupare furnizate la nivelul comunitatii vizate;
 • 1 serviciu de asistenta juridica pentru reglementare acte;
 • 1 serviciu de asistenta juridica pentru imbunatatirea conditiilor de locuit;

Rezultatul 16 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S39, 4S39.2, 4S39.3, 4S39.4, 4S44, 4S44.2, 4S44.2, 4S44.2 si obiectivului specific 1 al proiectului.

R17 - 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata care beneficiaza de servicii integrate, din care 27% de etnie roma - 216 persoane din comunitate vor fi de etnie roma si 200 femei (50% din beneficiarii de servicii de ocupare), aferenet activitatii 5 – subactivitatea 5.2
 • 600 de beneficiari de servicii sociale furnizate la nivelul comunitatii vizate;
 • 800 de beneficiari de servicii medicale furnizate la nivelul comunitatii vizate;
 • 100 de beneficiari de servicii socio-medicale furnizate la nivelul comunitatii vizate;
 • 300 de beneficiari de servicii de educatie furnizate la nivelul comunitatii vizate;
 • 400 de beneficiari de servicii de ocupare furnizate la nivelul comunitatii vizate;
 • 10 de beneficiari de serviciul de asistenta juridica pentru reglementare acte proprietate;
 • 50 de beneficiari de serviciul de asistenta juridica de imbunatatirea conditiilor de locuit;
 • 120 de persoane din GT vor beneficia de servicii prin intermediul CMAI-ului Virtual;

Rezultatul 17 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S43, 4S43.2 si obiectivului specific 1 al proiectului.

R18 - Raport complet de analiza a feedback-ului participantilor la serviciile din proiect;
 • 800 chestionare aplicate participantilor din proiect;
 • minim 10 studii de caz investigate la nivel european si/sau national;

Rezultatul 18 contribuie in mod indirect la realizarea indicatorilor 4S39, 4S44, 4S45, 4S45.2 si obiectivului specific 1 al proiectului.

R19 – minim 50 de persoane din comunitatea vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit prin racordarea la utilitati a gospodariilor, din care 27% de etnie roma – 14 persoane din comunitate vor fi de etnie roma, aferent activitatii 6

Rezultatul 19 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S44, 4S43, 4S45, 4S45.2 si obiectivului specific 5 al proiectului/

R20 – minim 10 persoane care si-au obtinut documente de proprietate din 10 goapodarii, din care minim 27% de etnie roma – 3 persoane din comunitate vor fi de etnie roma, aferent activitatii 7

Rezultatul 20 contribuie in mod indirect la realizarea indicatorilor 4S44, 4S43, 4S45, 4S45.2 si obiectivului apecific 5 ale proiectului

R21 – Campanie de comunicare integrata privind combaterea discriminarii si implicarea activa in comunitate realizata, aferent activitatii 8 – subactivitatea 8.1
 • aproximativ 800 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitate, din care minimum 27% persoane de etnie roma – 216 romi si minim 200 de femei (50% din beneficiarii de servicii de ocupare) informate privind combaterea discriminarii;
 • peste 30 de articole / anunturi postate in sectiunea de stiri a aplictaiei;
 • 1 spot audio-video realizat si difuzat in online si mass media;
 • 2 bannere online publicat pe minimum 2 site-uri;
 • 5 articole publicate in presa scrisa si online;
 • 5 advertoriale publicate in online;
 • 1 pagina de Facebook a proiectului functionala si actualizata periodic;

Rezultatul 21 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S45, 4S45.2 si obiectivelor apecifice 6 si 7 ale proiectului.

R22 – 8 evenimente dedicate combaterii discriminarii organizate in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului, aferent activitatii 8 subactivitatea 8.2
 • 2 festivaluri ale tolerantei pentru promovarea nediscriminarii; (minim 100 participanti per eveniment);
 • 6 seminarii pentru promovarea nediscriminarii; (aproximativ 50 participanti per eveniment;
 • minimum 500 participanti la evenimentele din proiect dedicate nediscriminarii;

Rezultatul 22 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S45, 4S45.2 si obiectivelor apecifice 6 si 7 ale proiectului.

R23 – 10 parteneriate incheiate cu actorii relevanti, parteneriate dezvoltate la nivel local, aferent activitatii 8 subactivitatea 8.3
 • minim 100 de actori relevanti informati cu privire la oportunitatile de implicare in comunitate;
 • 1 Banca de timp implementata in comunitate;
 • 50 de persoane din grupul tinta participante la trainingul pentru utilizarea Bancii de Timp;
 • 25 de utilizatori ai Bancii de Timp;

Rezultatul 23 contribuie in mod direct la realizarea indicatorilor 4S45, 4S45.2 si obiectivului apecific 6 al proiectului.

Alte Proiecte finalizate

Dreptul la proprietate

 • Denumire Project:

  „Dreptul la proprietate,cheia fundamentala a tuturor drepturilor”

 • Obiectivul general al proiectului:Asigurarea respectării drepturilor cetățenești pentru cetățenii aparținând minorității romilor din localitatea Apoldu de Sus și Tîrnava, județul Sibiu, de către instituțiile centrale, locale și partenerii sociali în vederea soluționării condițiilor legale de locuit în aceaste localități.
 • Perioada de implementare:1 iulie – 22 decembrie 2015
 • Valoarea totală a proiectului:161,500 lei
 • Sursa de finanțare:Agenția Națională pentru Romi
 • Parteneri:Primăria Orașului Miercurea Sibiului și Primăria Valea Viilor

Sănătate înainte de toate

 • Denumire Project:

  „Sanatatea inainte de toate”

 • Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţilor de romi din oraşul Miercurea Sibiului si localitatea Valea Viilor prin sporirea accesului acestora la serviciile medicale.
 • Perioada de implementare:Iulie – Decembrie 2013
 • Valoarea totală a proiectului:47.000 lei
 • Sursa de finanțare:Agenția Națională pentru Romi

Carieră

02 iunie 2023

Anunț Recrutare

Asocatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis, organizează concurs de recrutare Formator curs Competente Sociale si Civice in cadrul proiectului Dezvoltare durabila la nivel local . SIPOCA/MySMIS: 886/151245


Descarcă Anunț Recrutare Complet


23 iunie 2022

Anunț Recrutare

Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale-Fortunatis organizează un concurs de recurate experți în cadrul proiectului Dezvoltare durabila la nivel local SIPOCA MySMIS 886/152245. Proiectul seimplementează în Miecurea Sibiului, pe o durată de 14 luni.


Descarcă Anunț Recrutare Complet


Descarcă Procedura de Recrutare

Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale-Fortunatis publică decizia de selecție în cadrul concursului de recrutare experți în cadrul proiectului Dezvoltare durabila la nivel local


Descarcă Decizie Anunț Recrutare Complet


Descarcă Procesul Verbal privind selectia Dosarelor

Știri

20 june 2017

Stirea 1

Partenerii din cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale-Fortunatis și Global Commercium Development SRL au desfășurat o întâlnire de lucru, în data de 08.08.2018, în cadrul căreia au fost abordate aspecte privind furnizarea serviciilor de ocupare și modalitățile prin care se va realiza animarea comunității și implicarea potențialilor beneficiari în proiect.

20 jan 2018

Stirea 2

În data de 09.08.2018, s-au desfășurat activități de informare a potențialilor beneficiari cu privire la sprijinul acordat pentru accesul și menținerea pe piața muncii în cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”. La acestă activitate au participat 15 potențiali beneficiari din orașul Miercurea Sibiului, iar cei mai mulți dintre ei și-au exprimat dorința de a participa la activitățile proiectului, în special la cele care prevăd sprin pentru accesul pe piața muncii și formare profesională.

Solicita un raspuns

Consultanții noștri optează pentru proiectele pe care doresc cu adevărat să le lucreze, făcând din toată inima livrarea.

Miercurea Sibiului Romania, Sibiu
+013 654 43245 info@fortunatis.com