• Denumire Achizitie:

  Servicii medicale de specialitate

 • Data publicarii:04.09.2019
 • Data limită pentru depunerea ofertelor:12.09.2019
 • Modalitate ContactTelefon +40269534380, mail:apdesf@yahoo.com

Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis:

In calitate de Beneficiar al proiectului “Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului”, cod proiect 11500, vă invită să depuneți oferta și documentele de eligibilitate pentru achiziția de “ Servicii medicale de specialitate ”

Documente Necesare:


 • Denumire Achizitie:

  Oragnizare Servicii FESTIVALUL TOLERANTEI

 • Data publicarii:26.08.2019
 • Data limită pentru depunerea ofertelor:03.09.2019
 • Modalitate ContactTelefon +40269534380, mail:apdesf@yahoo.com

Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis:

In calitate de Beneficiar al proiectului “Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului”, cod proiect 11500, vă invită să depuneți oferta și documentele de eligibilitate pentru achiziția de “ Organizare Servicii Festivalul Tolerantei ”

Documente Necesare:


 • Denumire Achizitie:

  Servicii medicale de specialitate

 • Data publicarii:19.08.2019
 • Data limită pentru depunerea ofertelor:26.08.2019
 • Modalitate ContactTelefon +40269534380, mail:apdesf@yahoo.com

Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis:

In calitate de Beneficiar al proiectului “Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului”, cod proiect 11500, vă invită să depuneți oferta și documentele de eligibilitate pentru achiziția de “Servicii medicale de specialitate”

Documente Necesare:

03.09.2019: ANUNT ANULARE PROCEDURA SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE


 • Denumire Achizitie:

  Servicii organizare Seminarii cu GT pentru anteprenoriat

 • Data publicarii:19.08.2019
 • Data limită pentru depunerea ofertelor:26.08.2019
 • Modalitate ContactTelefon +40269534380, mail:apdesf@yahoo.com

Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis:

Beneficiar în cadrul proiectului cu titlul: ,,Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului"", Cod SMIS 115001, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 - Incluziune sociala si combaterea saraciei , în calitate de achizitor, cu sediul în Loc Apoldu de Sus , strada Lunga , nr. 112, judeţul Sibiu, vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de " Servicii organizare Seminarii cu GT pentru anteprenoriat.

Documente Necesare:


Anunt de atribuire pentru licitatia : "Servicii organizare Seminarii cu GT pentru anteprenoriat":

Pentru achizitia "Servicii organizare Seminarii cu GT pentru anteprenoriat" in cadrul proiectului "Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului" cod CPV 79952000-2

Document :

 • Denumire Achizitie:

  Achiziție servicii ”Organizare seminare nediscriminare”

 • Data publicarii:28.01.2019
 • Data limită pentru depunerea ofertelor:5 zile de la data publicarii pe pagina
 • Modalitate ContactTelefon +40269534380, mail:apdesf@yahoo.com

Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis:

Beneficiar în cadrul proiectului cu titlul: ,,Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului"", Cod SMIS 115001, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4 - Incluziune sociala si combaterea saraciei , în calitate de achizitor, cu sediul în Loc Apoldu de Sus , strada Lunga , nr. 112, judeţul Sibiu, vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de "Organizare seminari nediscriminare ", în Oras Miercurea Sibiului , judeţul Sibiu .

Documente Necesare:


Anunt de atribuire pentru licitatia : "Servicii organizare evenimente - seminarii nediscriminare":

Pentru achizitia directa offline de "Servicii organizare evenimente - seminarii nediscriminare" in cadrul proiectului "Dezvoltare integrata in comunitatea marginalizata din Miercurea Sibiului" cod CPV 79952000-2

Document :