• Concurs planuri de afaceri

  • Data publicarii:01.10.2019
  • Modalitate ContactTelefon +40269534380, mail:apdesf@yahoo.com
  • Emailapdesf@yahoo.com

Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis:

Această secțiune conține materialele și informațiile aferente planificării, organizării și desfășurării concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului”, cod SMIS 115001, SA 4.2 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri.

Documente Necesare:ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

  • Înscrierea concurenților și a planurilor de afaceri în concurs se va realiza prin transmiterea documentelor aferente înscrierii în concursul de planuri de afaceri, în format fizic, în plic închis (sigilat) la sediul Asociației pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis din Apoldu de sus, Nr 112.
  • Documentele aferente înscrierii în concurs se vor prezenta și în format electronic pe CD/DVD/memory stick, în format editabil și .pdf și/sau .pdf arhivat, numerotate și semnate de către beneficiar, pe fiecare pagină.
  • Toate documentele vor fi elaborate în limba română.
  • In competiție vor fi accepte maxim 100 de planuri de afaceri din care se vor selecta maxim 21 planuri de afaceri, care vor fi propuse spre finanțare și o listă de rezervă de aproximativ 10 planuri de afaceri care întrunesc criteriile din grila de evaluare și au obținut un punctaj peste 60 de puncte din 100 și au fost admise după etapa de interviu. Planurile de afaceri din lista de rezervă nu s-au clasat între primele 21 de idei de afaceri propuse spre finanțare.


NR

CRT

ETAPE

DATA/PERIOADA

1

Înscrierea participanților în concursul de planuri de afaceri.

07 - 15.11.2019

Data limită 15.11.2019, 19:00

2

Evaluarea și selecția planurilor de afaceri

15 - 29.11.2019

3

Publicarea rezultatelor

29.11.2019

4

Depunerea contestațiilor

30.11.2019 - 03.12.2019

5

Rezolvarea contestațiilor

04 - 06.12.2019

6

Publicarea rezultatelor finale

06.12.2019

7

Informarea câștigătorilor cu privire la pașii de urmat

06-09.12.2019

8

Înființarea întreprinderilor

09 - 20.12.2019

9

Semnarea contractelor de subvenție

20 - 31.12.2019