Misiunea de a creste calitatea vieții membrilor comunităților din punct de vedere social, educațional, medical și economic .

Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale - Fortunatis și-a început activitatea în luna mai 2012, prin înființarea unei structuri de economie socială, având ca obiect de activitate valorificarea lânii de oaie, activitate desfășurata în Mărginimea Sibiului.

Misiunea Noastră

Asociaţia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale - Fortunatis are misiunea de a crește calitatea vieții membrilor comunităților, grupurilor, familiilor și persoanelor defavorizate din punct de vedere social, educațional, medical și economic

Asociația a fost înfiinţată în aprilie 2012, în cadrul unui proiect implementat de Agenţia Naţională pentru Romi în scopul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din Romania.

Obiectiv principal

Inițierea și implementarea de programe /servicii în domeniul asistenței sociale, medicale, dezvoltării comunitare , îmbunătățirii situației romilor având ca beneficiari: copii, familii, vârstnici, persoane cu handicap, persoane de etnie romă, persoane cu venituri mici, persoane fără adăpost, grupuri sociale marginalizate, defavorizate și alte persoane în situații de risc social .