• Beneficiar:

  Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Fortunatis

 • Programul: POCA/659/2/1
 • (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
 • Perioada de implementare:23.06.2022 – 22.08.2023
 • Valoarea totală a proiectului:424.500,00 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă:416.010,00 lei
 • Cofinantare:8.490,00 lei
 • Locatia de implementare::Miercurea Sibiului, Jud Sibiu

Proiect: Dezvoltare durabilă la nivel local


Obiectivul principal al proiectului:


Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, prin introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Anunțuri:Anunț A3 18.07.2023: SESIUNE DE LUCRU


Anunț A5 08.07.2023: SEMINAR DE CONȘTIENTIZARE


Anunțul A3 20.06.2023: SESIUNE DE LUCRUAnunțul A5 19.05.2023: Sesiune de lucru


Anunț 20.04.2023: SESIUNE DE LUCRU


Anunț 15.03.2023: ANUNT SESIUNE DE LUCRU


Aplicație 01.03.2023: Anunt selecție a 40 de beneficiari


Anunțul A5: SEMINAR DE CONSTIENTIZARE A5 - publicat în data de 15.01.2023


Anunțul A3: ANUNT SESIUNE DE LUCRU A3 - publicat în data de 20.02.2023


Anunțul 1: ACTIVITATEA A5 - publicat în data de 08.09.2022


Anunțul 1: ACTIVITATEA A3 - publicat în data de 14.10.2022


Anunțul 2: ACTIVITATEA A5 - publicat în data de 09.11.2022


Anunțul 2: ACTIVITATEA A3 - publicat în data de 10.12.2022


Obiective specifice:

Cresterea gradului de implicare civica a cetatenilor din Orasul Miercurea Sibiului in procesul de elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor şi strategiilor adoptate la nivel local

Dezvoltarea capacitatii de participare publica in randul ONG-urilor si partenerilor sociali din Orasul Miercurea Sibiului, prin dezvoltarea a min 7 parteneriate între ONG-uri parteneri sociali şi autorităţi locale, funcţionale cel putin 6 luni după finalizarea proiectului

Cresterea gradului de colaborare intre ONG-uri, parteneri sociali si personalul autoritatilor publice din Orasul Miercurea Sibiului, prin implementarea unui mecanism de consultare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali şi implicarea cetăţenilor în elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor şi strategiilor adoptate la nivel local.

Grup țintă:

Grupul țintă direct al proiectului este format din minimum 200 de persoane direct sprijinite în cadrul proiectului, persoane la nivelul cărora se va inregistra un efect pozitiv ca urmare a intervenţiei, apartinand urmatoarelor categorii:

 • reprezentanţi ai ONG-urilor, inclusiv reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai camerelor de comerţ; reprezentanţi ai partenerilor sociali;
 • aleşi locali: consilieri locali şi consilieri judeţeni, primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, asa cum sunt definiţi în actele normative incidente administraţiei publice locale;
 • personal din autorităţile şi instituţiile publice locale (personal de conducere şi de execuţie);
 • cetăţeni

Cuantificarea numerica a categoriilor de Grupului Țintă

 • min. 50 de persoane reprezentanţi ai partenerilor sociali si ONGurilor, inclusiv reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai camerelor de comerţ;
 • min. 30 de persoane aleşi locali: consilieri locali şi consilieri judeţeni, primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, personal din autorităţile şi instituţiile publice locale (personal de conducere şi de execuţie), asa cum sunt definiţi în actele normative incidente administraţiei publice locale;
 • min. 120 de cetăţeni din UAT Miercurea Sibiului;

Activitățile Proiectului:

Management de proiect si activitati suport pentru managementul de proiect

Informarea si publicitatea proiectului

Dezvoltarea si implementarea unui mecanism eficient de consultare a autoritatilor si institutiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali si implicarea cetatenilor in elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor si strategiilor adoptate la nivel local

Dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali si a ONG-urilor prin instruirie specifica, activitati intreprinse in comun, participari si retele tematice locale / regionale / nationale / europene

Derularea unei campanii de comunicare in vederea devoltarii responsabilitatii civice, implicarea comunitatilor locale in viata publica si participarea la procesele decizionale, promovarea egalitati de sanse, nediscriminarii si dezvoltarii durabile a comunitatii localeRezultate

Rezultate obtinute in urma implementarii proiectului
 • Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local;
 • Un mecanism de consultare a autorităţilor şi instituţiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali şi implicarea cetăţenilor în elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor şi strategiilor adoptate la nivel local, implementat la nivelul Orasului Miercurea Sibiului, funcţional la nivelul comunitatii, după finalizarea proiectului;
 • O campanie integrata de comunicare implementata in cadrul proiectului;
Rezultate obtinute in urma implementarii proiectului
 • 40 Participanţi din cadrul ONG-urilor şi partenerilor sociali certificaţi la încetarea calităţii de participant la formare in cadrul proiectului;
 • 7 parteneriate incheiate între ONG-uri/parteneri sociali şi autorităţi locale funcţionale la 6 luni după finalizarea proiectului;
 • Peste 200 persoane constientizate cu privire la dezvoltarea responsabilităţii civice, implicarea comunităţilor locale în viaţa publică şi participarea la procesele decizionale, promovarea egalităţi de şanse, nediscriminării şi dezvoltării durabile a comunitatii;


Livrabile ProiectSustenabilitate Proiect

Date Contact:

MANGER PROIECT - MARIA CIOCIU

Telefon 0747085790